ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Üyelerimizin önündeki sorunların farkındayız. Bunun reçetesine, sorunları bizzat yaşayanlar olarak sahibiz. Çalışan, üreten ve sorunları çözen bir kurum olmak için çok çalışmak temel ilkemizdir.ADİL OLACAĞIZ

İş kapasitesi veya büyüklüğü ne olursa olsun Birliğimizin tüm üyelerine eşit mesafede olacağız. Hakkaniyetli ve adil olmak temel prensibimizdir. TÜRSAB çatısı altında tüm acentalarımız eşit haklara sahip olacak ve sağlanan imkanlara aynı koşul ve şartlarda adil bir biçimde ulaşacaktır.İSRAF ETMEYECEĞİZ

TÜRSAB’ın bugün dev bir kurum haline gelmesinde üyelerimizin maddi ve manevi pek çok katkı ve fedakarlıkları vardır. Biz bu değerleri manevi değerimiz olarak kabul etmek suretiyle tüm imkanlarımızı her türlü israftan kaçınan bir anlayışla, şeffaf bir şekilde kullanacağız.SEKTÖR PAYDAŞLARIYLA UYUMLU ÇALIŞACAĞIZ

Turizm sektörü birçok paydaştan oluşmaktadır. Bu bileşenlerden birinin eksik olması turizmin aksaması anlamına gelmektedir. Bu bilinç ile hareket ederek, sektörün bütün paydaşları ile uyumlu ve işbirliği içinde çalışacağız. Unutmamalıyız ki Türkiye turizmi ne kadar iyi olursa acenteler de o kadar kazançlı olacaktır.TEKNOLOJİK OLACAĞIZ

Günümüzde teknoloji, uçsuz bucaksız imkanlar sağlamaktadır. TÜRSAB olarak teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanacak hale geleceğiz. Acentelerimizi, çağın gerekliliklerine adapte olması için eğitim başta olmak üzere birçok teknolojik imkanla buluşturma hedefindeyiz.KURUMSAL OLACAĞIZ

TÜRSAB, turizmin en önemli paydaşı olan seyahat acentalarının tek çatı altında toplandığı mesleki bir örgüttür.  Sektörün lokomotifi olan böylesi büyük ve profesyonel bir örgüt belli bir kurumsal yapıya sahip olmak zorundadır. Bu düşünceyle “TÜRSAB’a ihtiyacı olan değil, TÜRSAB’ın ihtiyaç duyduğu” liyakat sahibi yönetim ve profesyonel kadro oluşturacağız.ÇEŞİTLİLİK SAĞLAYACAĞIZ

Sağlık turizmi, MICE, ev turizmi, spor turizmi, av turizmi, inanç turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, gastronomi gibi daha pek çok alanda üyelerimizin mevcut çalışmalarını geliştireceğiz. Sektör ve ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde daha yeni alanlarda AR-GE çalışmaları yapacağız ve sektörümüze kazandıracağız.Güçlü bir birlik olarak tek yürek hareket edeceğiz.