Başta Türkçe rehberlik sorununu çözmek, nadir dillerdeki rehber sayılarını artırmak, kaçak tur faaliyetlerinde bulunan rehberlerin tespiti ve önlenmesini sağlayacağız. Ayrıca rehber birlik ve odalarıyla yakın işbirliği içinde olacağız.

Güçlü bir birlik olarak tek yürek hareket edeceğiz.