Acentaların temel iştigal konularından olan kendi özmalvarlığı araçlarıyla, kendi müşterilerini transfer ve taşıma konusunda karşılaştıkları tüm sorunlar giderilecektir. Acenta dışındaki aktörlerin transfer ve ulaşım faaliyetlerinde bulunması engellenecektir.

Güçlü bir birlik olarak tek yürek hareket edeceğiz.