Turizm sektörü birçok paydaştan oluşmaktadır. Bu bileşenlerden birinin eksik olması turizmin aksaması anlamına gelmektedir. Bu bilinç ile hareket ederek, sektörün bütün paydaşları ile uyumlu ve işbirliği içinde çalışacağız. Unutmamalıyız ki Türkiye turizmi ne kadar iyi olursa acenteler de o kadar kazançlı olacaktır.

Güçlü bir birlik olarak tek yürek hareket edeceğiz.