Meslek etik ve ilkelerinin uygulanmadığı, mesleğin vakar ve haysiyetinin gözetilmediği bir ortamda sektörün sürdürülebilirliği tehdit altındadır. Dolayısıyla, sektörel disiplini sağlayacağız, işini doğru ve yanlış yapanı ayırt edeceğiz, rekabet ortamının regüle edip herkese eşit yaklaşacağız.

Güçlü bir birlik olarak tek yürek hareket edeceğiz.