İş kapasitesi veya büyüklüğü ne olursa olsun Birliğimizin tüm üyelerine eşit mesafede olacağız. Hakkaniyetli ve adil olmak temel prensibimizdir. TÜRSAB çatısı altında tüm acentalarımız eşit haklara sahip olacak ve sağlanan imkanlara aynı koşul ve şartlarda adil bir biçimde ulaşacaktır.

Güçlü bir birlik olarak tek yürek hareket edeceğiz.